Zagotowanie się wody w kominku – przyczyna i zapobieganie

Zagotowanie się wody w kominku – przyczyna i zapobieganie

Jaka jest tego przyczyna i jak mogę temu zapobiec?

Przegrzanie się wody w kominku może być spowodowane kilkoma przyczynami.

Najczęstszą przyczyną jest zanik napięcia na urządzeniach sterujących, pompy i wentylatorze.

Można temu zapobiec stosując zasilacz awaryjny. Przegrzewanie się wody w kominku może być również związane z mechanicznymi uszkodzeniami termostatu, pompy obiegowej lub filtrów. W takich przypadkach zalecamy kontakt z instalatorem w celu sprawdzenia, odpowietrzenia lub wymiany uszkodzonych elementów.

Zagotowanie wody może być również wynikiem braku odbioru ciepła lub złego doboru mocy urządzenia – zbyt duża moc do powierzchni. W takim przypadku prosimy o kontakt z Działem Technicznym Makroterm.