Co się dzieje z kominkiem gdy zabraknie prądu?

Proces wygaszania kominka w przypadku braku prądu

W momencie braku dostawy prądu w kominku nastąpi  proces wygaszania.

Wentylator posiada klapę stopową, która zamknie dopływ powietrza do komory spalania. Naczynie przelewowe odprowadzi parę wodną, przelewającą się gotującą wodę do kanalizacji. Ubytki uzupełni zawór automatyczny. Wbudowany wymiennik pracuje pod ciśnieniem w związku z czym układ po stronie kotła jest bezpieczny.

UPS do kominka

W przypadku gdy przerwy w dostawie prądu zdarzają się często proponujemy zastosować zasilacz awaryjny, tzw. UPS do kominka. Działa on na zasadzie akumulatora, który podtrzymuje pracę kominka.