Jak czyścić szyby kominkowe?

Dlaczego niekiedy szyby kominkowe ulegają nadmiernemu zabrudzeniu?

Podstawową przyczyną może być stosowanie drewna o zbyt dużej wilgotności lub zbyt mały ciąg kominkowy.

W pierwszym przypadku wskazane jest stosowanie drewna o odpowiedniej wilgotności (zalecamy max 20%), w drugim konieczne będzie zastosowanie regulatora ciągu kominowego. Jedną z przyczyn może być również niewłaściwie wykonany przyłącz kominkowy. W tym przypadku zalecamy kontakt z instalatorem, który wykonywał inwestycję.

Brudząca się szyba może być również efektem złych ustawień na centralce sterującej. Dla pewności prosimy o kontakt z Działem Technicznym Makroterm w celu weryfikacji ustawień sterownika.

Jednocześnie przypominamy o systematycznym czyszczeniu szyby. Pozwoli to uniknąć nadmiernego osadzania się nalotów.

Jak czyścić szyby kominkowe?

szyby-kominkowe-czyszczenieOprócz systematyczności, przy zachowaniu powyższych warunków poprawnego palenia w kominku, ważne jest stosowanie odpowiedniej gąbki. Czyszczenie nieodpowiednim środkiem może spowodować zarysowanie szyby kominkowej. Zdecydowanie polecamy dedykowaną gąbkę do czyszczenia na sucho szyby kominkowej DRY WIPER.