Jakich materiałów należy używać do obudowy Turbokominka?

Jakich materiałów należy używać do obudowy Turbokominka?

Do wykonania obudowy można wykorzystać dowolny materiał, zgodny z przepisami przeciwpożarowymi.

Należy jednak pamiętać, że obudowa musi być rozbieralana i musi być w niej zapewniony dostęp do wentylatora jak i króćców hydraulicznych i naczynia wzbiorczego