Turbokominek UO + kocioł na paliwo stałe UZ + kolektor słoneczny + przyłącze gazowe + bufor ciepła (1.1)

Turbokominek UO + kocioł na paliwo stałe UZ + kolektor słoneczny + przyłącze gazowe + bufor ciepła

Turbokominek UO + kocioł na paliwo stałe UZ + kolektor słoneczny + przyłącze gazowe + bufor ciepła